Midlerne skal hjælpe skolerne med at give alle børn mulighed for at være med i skolens fællesskab. 

I forbindelse med den politiske aftale om kommunens budget 2022-2024 blev der samlet afsat 4 mio. kr. til kompetenceudvikling af skolernes medarbejdere under overskriften ”Fællesskaber for alle – inklusion på skolerne”. Nu kommer pengene ud på skolerne, fortæller Lise-Lotte Leervad Larsen, S, formand for Skole- og Uddannelsesudvalget i Randers Kommune, i en pressemeddelelse.

Da aftalen om budgettet blev indgået af Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, SF og Radikale Venstre, satte partierne 4 mio. kr. af til kompetenceudvikling af skolens medarbejdere. Formålet var og er at give alle børn mulighed for at være med i skolens fællesskab.

Situationen på kommunens skoler er, at flere og flere børn og unge har brug for specialundervisning og det kan udfordre skolens fællesskab, børnenes trivsel men også det enkeltes barn/unges fremtidige livsmuligheder.

Samtidig efterlyser medarbejderne ude i klasselokalerne viden og kompetencer, så de er klædt på til at tage hånd om børnene. Og det blev der politisk lyttet til.

Skal løfte kvaliteten

Folkeskolerne i Randers skal være med til at sikre eleverne et godt fundament for deres fremtid. Det kræver gode rammer for trivsel og faglighed. Forudsætningen er blandt andet, at de lærer og pædagoger, som dagligt er til stede i klasserne, er klædt på til at håndtere børnegruppen og, at der er viden og kompetencer at trække på, når der er brug for det.

Formålet med kompetenceudviklingspuljen er at løfte kvaliteten og styrke den særlig støtteindsats på skolerne.

Alle kommunens folkeskoler har haft mulighed for at søge kompetenceudviklingspuljen. Det er resulteret i, at cirka 2,8 mio. kroner fordeles ud på 15 skoler.

Derudover øremærkes det resterende beløb på cirka 1,2 til skoleudviklingsprojektet ”De fire spor” hvor skole og uddannelsesudvalget sammen med skolens aktører tager på en fælles rejse for blandt andet at sætte retning og få en fælles forståelse af kvalitet i folkeskolen, læringssyn, inklusionsarbejde og stærke børn/unge fællesskaber. Helt konkret igangsættes der et skoleudviklingsforløb mellem minimum Asferg Skole og Oust Mølleskolen.

De 15 skoler, der får del i puljen
Hobrovejens skole 350.000 kr.
Blicherskolen 308.800 kr.
Grønhøj 230.200 kr.
Korshøj 163.838 kr.
Tirsdalen 20.000 kr.
Søndermark 225.000 kr.
Østervang 236.000 kr.
Nørrevang 60.000 kr.
Kristrup 129.705 kr.
Hornbæk 375.000 kr.
Munkholm 110.000 kr.
Assentoft 209.000 kr.
Bjerregrav 19.880 kr.
Rismølle 140.000 kr.
Fårup 150.000 kr.