Af Arne Erikslev, Toldbodgade 21, Randers NØ

”Politisk garanti: Havnen sejler på en bølge af fremgang.”

Det er overskriften på en helsides artikel i Amtsavisen i onsdags, hvor den politiske formand for havnens bestyrelse Daniel Madié (K) giver en politisk garanti for, at der ikke vil ske en kollaps økonomisk for havnen – som der er sket for den ligeledes kommunalt ejede selvstyrende Frederikshavn Havn – fordi: ”Hvis vi havde valgt at gøre det på samme måde som i Frederikshavn Havn”.

Randers Havn er som nævnt en selvstyrende havn (100 procent ejet af Randers Kommune), som også var tilfældet for Frederikshavn Havn indtil borgmester Birgit S. Hansen (S) besluttede at overtage den, da den ikke længere kunne betale sine regninger og for imødegåelse af en eventuel konkurs.

I Frederikshavn Havn havde man en strategi om en større udbygning i anlægsaktiver, hvilket har afstedkomme en gæld på 1.6 milliarder kroner, der skal ses i forhold til en omsætning på 75 millioner kroner.

For at få likviditet til at betale renter og afdrag foreslog havnen at sælge erhvervsarealer, men det ønskede kommunen ikke. Det afstedkom beskyldninger mellem havnen og kommunen, hvortil borgmesteren Birgit S. Hansen (S) ærlig udtaler til pressen: ”Hvem skulle have bremset det, og hvem har ansvaret” og tilføjede: ”Byrådet og jeg er lægfolk, jeg er for eksempel uddannet sygeplejerske”.

Det skal i øvrigt bemærkes, at Venstre som det eneste parti flere gange stemte imod, at kommunen skulle give den ene lånegaranti efter den anden.

En professionel indsat bestyrelse har nu iværksat en advokatundersøgelse (forventet at koste 1,5 millioner kroner), herunder om noget skal meldes til politiet.

Denne beskrivelse af Frederikshavn Havn kan formentlig give nogle parallel-tanker både til Nordisk Waste A/S og Randers Havn, hvor jeg her kun vil forholde mig til sidstnævnte.

I bestyrelsesformand Daniel Madié (K) positive udtalelser til pressen om det historiske bedste regnskab nogensinde for 2023, så hæfter jeg mig ved følgende udtalelser: ”… vi forhandler med en stribe virksomheder, der måske vil slå sig ned på de kommende arealer”. ”Det er fugle på taget lige nu, og vi er oppe imod andre havne …” – ja, for eksempel er det lige oplyst, at Stena Recycling flytter til Nørresundby Havn.

Nu ser politikere sædvanligvis højest fire år frem i tiden, men hvad med at fremkomme med en strategi og budget ud fra, at havnens anløb af skibe formentlig er halveret efter Nordic Waste A/S konkurs, og når de store virksomheder, som DLG og kraftvarmeværket med flere ikke flytter med ud i den nye havn?

Mig bekendt er der kun tilkommet en virksomhed i det nye havneområde, nemlig Makeen Energy men ikke endelige aftaler med udflytning af bestående virksomheder fra den nuværende havn.

Har nogen ansvarlige beslutningstagere i havnen og/eller i kommunen gjort sig tanker om konsekvensen heraf?

Hvis noget går galt økonomisk, hvilket jeg naturligvis ikke håber, men så er det kun skatteborgerne til at betale. En traditionel privat ejet virksomhed ville have foretaget en risikoanalyse, herunder udarbejdet en langsigtet og professionel investeringsplan.