Af Kian Johansen, redaktør Din Avis

Skaterne i Randers har talt, og deres stemmer er ret tydelige: De ønsker sig bedre faciliteter til deres sport. De unge, der i dag skater bag ved Randers Ungdomsskole, drømmer om ordentlige betonramper, som kan give dem et trygt og inspirerende sted at dyrke deres passion. Men hvad skal der til for at realisere deres drømme?

For det første handler det om at anerkende skating som en vigtig del af ungdomskulturen i Randers.

Når vi ser på, hvordan skaterne tager sig af hinanden, lærer fra sig og skaber fællesskaber, er det tydeligt, at der er noget unikt ved sporten, hvor man normalt ikke organiserer sig.

De unge har allerede bevist, at de kan samle sig, danne fællesskaber og skabe noget positivt sammen. Derfor bør vi som by støtte dem med bedre faciliteter.

En løsning på kort sigt kunne være at forbedre forholdene ved ungdomsskolen. Man kunne støbe betonramper i området omkring hallen bagved ungdomsskolen og skabe et mere trygt og rummeligt sted for skaterne. Det ville være en investering i ungdommen og en måde at vise, at vi lytter til deres behov.

På lang sigt kunne vi tænke endnu større. Forestil dig en moderne skaterpark som en del af klimasikringen ved Gudenåen og Flodbyen. Betonbaner kunne blive en naturlig del af byens nye udvikling, og det ville give skaterne en central plads i byen.

Med tanke på de allerede udarbejdede planer fra 2019, der estimerede omkostningerne til 3,5 millioner kroner, er det ikke en urealistisk drøm. En sådan investering ville ikke kun glæde skaterne, men også bidrage til byens image som en moderne og ungdomsvenlig by.

Men det kræver handling og vilje fra byens politikere og beslutningstagere. Vi skal se mulighederne i at integrere ungdomskulturen i byens udvikling og skabe rammerne for, at unge kan udfolde sig og trives. Ved at investere i skaterne investerer vi i fremtidens Randers.