Nørre Boulevard skal have ny asfalt på fra tirsdag frem til fredag.

Fra tirsdag 18. til fredag 21. juni vil Nørre Boulevard være spærret for al kørsel i aften og nattetimerne, mens der bliver lagt ny asfalt. Vejen er åben i dagtimerne og arbejdet forventes at være færdigt fredag kl. 06.00.

Det fortæller Randers Kommune i en pressemeddelelse.
Der skal ny asfalt på den godt 750 meter lange strækning på Nørre Boulevard, der ligger mellem Mariagervej og Hadsundvej i det centrale Randers.
For at genere trafikken mindst muligt bliver arbejdet i de tre dage udført om aftenen og om natten i tidsrummet 18.00-06.00.

Her vil strækningen være spærret for al trafik – også beboerkørsel – for at sikre, at arbejdet kan udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
I dagtimerne vil det være muligt at køre på vejen med forsigtighed.

Forvent støj

Arbejdet begynder med, at den gamle asfalt fræses af, hvorefter der vil blive lagt et nyt slidlag. Især arbejdet med fræsningen vil støje en del.
Beboere i området har modtaget et brev i e-boks med information om arbejde og bliver her bl.a. henvist til at parkere i de omkringliggende gader, mens arbejdet foregår.
Busserne som normalt kører i området vil være omlagt og yderligere information om ændringerne kan findes på Midttrafiks hjemmeside midttrafik.dk under “Trafikinfo” på køreplanerne.
Det vil under hele arbejdet – også mens der er spærret – være muligt for brand- og redningskøretøjer at køre på strækningen.
Asfaltarbejdet bliver udført af belægningsvirksomheden Peab Asfalt for Randers Kommune.

kijo