LAG Randers-Favrskov har uddelt midler til flere projekter.

Den populære badebro ved Fussing Sø skal hæves, og der skal etableres bedre handicaptilgang.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra LAG Randers-Favrskov, der har tildelt støtte til blandt andet fem projekter i Randers Kommune.

Badebroen skal hæves, fordi der er udfordringer med stigende vintervandstand, og da badebroen besøges af rigtig mange året rundt, er det også vigtigt med gode faciliteter. Det var Naturstyrelsen, der i tæt samarbejde med de frivillige ved badepladsen havde ansøgt om midler.

I alt er projektet blevet tildelt 149.465 kroner fra LAG EU-puljen.

Halv million til stenrev

Der er også givet midler til et projekt med stenrev i Naturpark Randers Fjord, der skal styrke biodiversiteten i fjorden og blandt andet give skjul for opvækst af fiskeyngel.

Det var Fjordfolket, en venneforening til Naturpark Randers Fjord, der i tæt samarbejde med Randers Kommune havde søgt om midler. Projektet er tildelt 500.000 kroner fra den kommunale pulje.

I Havndal kan borgerne se frem til en ambitiøs legeplads og biodiversitetsfremmende beplantning på en del af den gamle festplads i byen.

Projektet er en del af områdefornyelsen i Havndal, og der er blevet tildelt 400.000 kroner fra den kommunale pulje til legepladsen og beplantningen.

Legeplads og bålhytte

Der skal også etableres en legeplads i Mellerup på pladsen ved det store bålhus. Legepladsen vil selvfølgelig primært komme landsbyens beboere til gode, men den vil også have værdi for besøgende i Naturpark Randers Fjord.

Der er blev tildelt 300.000 kroner fra den kommunale pulje til projektet, der er en del af områdefornyelsen i Mellerup.

Endelig er der også givet midler til et projekt, hvor der skal etableres en større bålhytte med shelters tæt på Vorup FB’s padel- og tennisfaciliteter ved Ulvehøjhallen i Haslund. Det er planen, at man ved booking kan man få adgang til toilet og tekøkken.

Projektet, som Vorup FB står bag, har fået 75.000 kroner fra LAG EU-puljen.

sra