Nu skal mulighederne for CO2-lagring i undergrunden undersøges nærmere i Gassum, Rødby og i Havnsø.

Energistyrelsen har givet tilladelse til, at der kan foretages yderligere undersøgelse af mulig CO2-lagring i undergrunden tre steder i Danmark.

Det oplyser Energistyrelsen i en pressemeddelelse.

Det drejer sig om Gassum nord for Randers, Rødby på Lolland og Havnsø i Nordvestsjælland.

Det er et historisk første skridt henimod lagring af CO2 i undergrunden, lyder det fra Energistyrelsens direktør, Kristoffer Böttzauw.

»Vi har gennemgået projekterne meget nøje for at være sikre på, at de er realistiske og forsvarlige at gennemføre i forhold til indsamling af de nødvendige data og afdækning af risici,« siger han.

Sikkert og forsvarligt

Det er selskaberne Wintershall Dea International GmbH og Ineos E&P A/S, CarbonCuts A/S og Ørsted Carbon Solutions A/S, som har fået tilladelse til at gå videre med undersøgelser.

Hvis undersøgelserne viser, at undergrunden er egnet til CO2-lagring, og at det kan ske sikkert og forsvarligt, kan selskaberne siden søge om tilladelse til at påbegynde lagring.

Geus – De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland – har tidligere påvist, at den danske undergrund er velegnet til lagring af CO2 både til havs og på land.

De mulige lagringsstrukturer og de strukturer, som GEUS har undersøgt. Grafik: Lykke Sandal, GEUS

Pumpes 800 meter ned

Det kan eksempelvis være CO2-udledning fra en cementfabrik, der med et fangstanlæg opfanges, inden det ender i atmosfæren.

Det renses og køles herefter ned, så det bliver til væske. Herefter transporteres væsken til lagringsstedet med enten tankbiler eller via rør.

Så pumpes væsken minimum 800 meter – ofte længere – ned i undergrunden, hvor den fordeler sig i sandsten under en lerkappe.

Der er tale om en kendt teknologi, som eksempelvis i Norge har været i brug siden 1990’erne.

27. juni holder Energistyrelsen et online orienteringsmøde for borgere i de områder, hvor der er givet tilladelse til yderligere undersøgelser.

Det går CO2-lagring ud på. Grafik: Geus

/ritzau/