Af Bo Ratz, medlem af byrådet for Det Konservative Folkeparti

Ja – det kan man godt, og det viste sig være gældende på byrådsmødet mandag 17. juni, hvor Lars Axel Nielsen fra Liberal Alliance, Peter Møller Kjeldsen og Erik Bo Andersen fra Østbroen, Christian Boldsen og undertegnede fra Konservative fremlagde et fælles forslag om at stoppe planerne om etablering af en 100 hektar stor solcellepark ved Mejlby.

Sagen tager sin begyndelse onsdag 5. oktober 2023.

Her var cirka 140 bekymrede borgere mødt op til borgermøde, indkaldt af Calum Energy, som forsøgte at informere om planerne for opførsel af en solcellepark.

Der var meget stor modstand imod projektet fra stort set alle fremmødte… så stor, at Calum Energy på spørgsmålet, om de kunne tænke sig at trække projektet tilbage, skulle have en lang tænkepause, inden de svarede, at det kunne godt være…

Til mødet var flere politikere fra byrådet mødt op, og vi hørte, hvad Mejlby-borgerne sagde, og vi lovede, at vi ville støtte dem i deres kamp i mod solcelleparken.

Men nu var ånden ude af flasken, og truslen om, at Calum Energi ville etablere en solcellepark gjorde, at mange af borgerne følte sig utrygge på fremtiden, for hvad ville en solcellepark betyde for området?

Ikke alene ville beboerne i området opleve store gener ved, at et skønt landmiljø med grønne og gule marker ville forsvinde og erstattes af store, sorte solcellemarker, men oven i det følte mange sig stavnsbundne til deres huse – for hvem ville købe et hus med udsigt til solceller, og hvor meget ville huset falde i værdi?

Men Mejlby-borgerne ville ikke give op, og i et sent efterår blev udvalgte politikere inviteret ud til Mejlby for med egne øjne at se, hvor solcellerne skulle placeres, og hvor stort et område 100 hektar i virkeligheden er.

Og vi fik en god snak med borgerne i Mejlby over en kop kaffe og nogle gode kager, og her kunne de fortælle, at de var meget bekymrede over fremtiden, også fordi flere ønskede at sælge deres huse. Det, mente man, så håbløst ud, så længe der ikke var en afgørelse fra Randers Kommune, om der skulle etableres en solcellepark.

Så gik vi fem politikere i gang…

Først sendte vi et brev til forvaltningen, hvor vi spurgte, om der lå en ansøgning på en solcellepark i Mejlby, og vi fik følgende svar:

»Anlægget ved Mejlby var/var ikke en del af den prioritering byrådet foretog i 2022, da forespørgslen er modtaget senere end prioriteringssagen. Forvaltningen var ikke informeret om borgermødet i Mejlby og deltog heller ikke. Borgermødet er afholdt på privat initiativ. Derudover kan det oplyses, at der endnu ikke modtaget en konkret ansøgning for anlægget i Mejlby.«

Det var et meget opløftende svar, så vi var klare med næste træk, som var et beslutningsforslag forfattet af Peter Møller Kjeldsen til byrådet, som lød som følger:

»Omtalen af muligt projekt med solceller i Mejlby har allerede foranlediget en de facto stavnsbinding af beboere tæt på arealet. Det er altid uheldigt, når dette sker i forbindelse med større projekter, men i dette tilfælde er der dels ikke indsendt nogen officiel ansøgning til Randers Kommune, og dels er der tale om god landbrugsjord. Derfor mener vi, at der skal laves et tillæg til den gældende kommuneplan, som udlægger området til landbrugsjord.

Et yderligere argument for at lave dette tillæg til kommuneplanen er, at der vil være tale om en forholdsvis bynær placering i et naturskønt område med meget kuperet terræn, som blandt andet omfatter det højeste punkt i den gamle Nørhald Kommune, og at indkiksgener ikke kan løses med beplantning på grund af den store højdeforskel (68 meter) inden for området.

Det skal bemærkes, at Miljø- og Teknikudvalget 30/11-17 under punkt 242 besluttede at “lokalplan 628 for solceller ved Mejlby ophæves i sin helhed”. Man valgte dog dengang af fastholde udlægning til teknisk anlæg i kommuneplanen.

Da der ikke er indsendt nogen ansøgning om solceller i området ved Mejlby, og der er tale om jord med middel til højt udbytteniveau, udarbejdes tillæg til gældende kommuneplan således, at jorden i området ikke længere udlægges til tekniske anlæg (solcellepark), og at arealet i stedet udlægges som landbrugsjord.«

Det var dette forslag, som et enigt byråd vedtog, og dermed kan vi sætte endelig punktum for beboerne i Mejlbys frygt for at ende omkranset af en solcellemark, og de, der ønsker at sælge deres huse, kan igen se frem til, at det er muligt.

Ved fælles hjælp mellem borgere og politikere lykkedes det altså denne gang at overbevise byrådet om, at der ikke skal etableres solceller i naturskønne Mejlby.