Af Flemming Holst Østergaard, Pilevænget 14, Fårup

Landzonetilladelse til bolig på Kildehusvej 11 i Tebbestrup burde være givet.

Ved byrådsmødet 17. juni 2024 var der et punkt på dagsorden, nummer 281, om der kunne dispenseres til, at der kunne bygges et hus i forbindelse med i landzone.

Jøsses dog, at en sådan sag kunne give anledning til så megen debat i byrådet– et spørgsmål om at bygge et mindre hus i landzone, som ikke ville genere nogen.

Jeg husker jo, at der var en lignende sag for en del år siden, hvor en vognmand ønskede at bygge et hus til sine medarbejdere i landzone, som heldigvis blev stemt hjem i byrådet. Også dengang var der en stor debat gående på at beskytte naturen og det åbne land og vise versa. Er der nogen borgere, der siden dengang har oplevet, at det dog også er at skæmme naturen og det åbne land? Jeg har intet negativt hørt herom, og naturen og det åbne land har det såmænd ganske godt.

Det var et eksempel på, at fornuften sejrede og erhvervslivet oplevede kommunen som medspiller og ikke en modspiller.

I Kildehus-sagen burde byrådet havde givet tilladelse til at dispensere fra landzoneloven, så der kunne bygges et hus på grunden. Sagen burde i grunden blot have været en ekspeditionssag, sådan som sagen var grundig belyst og velunderbygget og have været afgjort i Miljø- og Teknikudvalget. Når der er saglige og velunderbyggede argumenter for en dispensation, så bør der gives dispensation.

Trist, at sagen faldt med stemmerne 16 mod 14 og en trist dag for en borger i kommunen og en pinlig sag for byrådets flertal.