Af Anne Hjortshøj, medlem af byrådet for Socialdemokratiet, formand for Landdistriktsudvalget

Opstillere af VE-anlæg (sol, vind, vand og hybrid) indbetaler midler til en grøn pulje som et engangsbeløb baseret på størrelsen af VE-anlæggene, krone pr. megawatt.

Med projekter på op mod 2000 hektar solceller og flere vindmøller på planlægningsbordet i Randers Kommune er det mange penge, som den grønne pulje kan komme til at indeholde.

Byrådet har nu vedtaget et strategisk afsæt til, hvordan midlerne i puljen skal fordeles.

I det strategiske afsæt, også kaldet administrationsgrundlag, mener byrådet blandt andet, at projekter fra foreninger og naboer i nærområder til nyetablerede VE-anlæg, som kan være med til at styrke et lokalområde, samt projekter, der kan understøtte grønne, socialt bæredygtige, rekreative eller kulturelle formål i kommunen, skal tildeles midler fra den grønne pulje.

VE-anlæg bliver ofte etableret i kommunes landdistrikter – det åbne land. Nogle af udfordringerne ved VE-anlæg for borgerne i landdistrikterne er, at de skal leve med de støjmæssige og visuelle udfordringer fra disse anlæg samt faldende ejendomsværdier og muligvis befolkningstilbagegang.

Puljen kan vende nogle af VE-anlæggenes udfordringer til muligheder og bringe store fordele til landdistrikterne i Randers Kommune. Den grønne pulje kan være en katalysator for vækst både økonomisk men også socialt i vores landdistrikter samt at skabe bedre balance i Randers Kommune.

Min tilgang til uddelingen af midlerne fra den grønne pulje vil være, at landdistrikterne får den største andel af midlerne. Derfor skal Randers Kommune aktivt og målrettet samarbejde med de lokalsamfund, der er i landdistrikterne, om at få uddelt midlerne fra puljen til projekter, der kan skabe de rette muligheder og økonomiske vækst.

Den grønne pulje kan omdanne VE-anlæggenes udfordringer for landdistrikterne til store muligheder, dog må puljen aldrig blive en erstatning for kommunens skal-opgaver i landdistrikterne i Randers Kommune.