Ombygning af krydset ved Grenåvej og Århusvej skal øge trafiksikkerheden for især cyklisterne.

Randers Kommune har påbegyndt en større ombygning af det trafikerede kryds ved Grenåvej og Århusvej. Fra uge 27 og frem til udgangen af september vil arbejdet være i gang for at gøre krydset mere sikkert for lette trafikanter og forbedre trafikafviklingen.

Det fortæller kommunen i en pressemeddelelse.

Krydset, som i dag har dobbeltrettede cykelstier på tværs af både Grenåvej og Århusvej, opfylder ikke de gældende regler for signalregulerede kryds. Ombygningen skal derfor erstatte den dobbeltrettede cykelsti på tværs af Århusvej med en enkeltrettet cykelbane.

Den eksisterende dobbeltrettede cykelsti over Grenåvej bevares, men cykeltrafikken og fodgængerfeltet vil få deres egen lyssignal-fase for at øge sikkerheden.

Skitse af projektet, hvor den dobbeltrettede cykelsti over Århusvej blandt andet bliver nedlagt og erstattet af en enkelt cykelbane. Det ny-ombyggede kryds er færdigt i slutningen af september. Illustration: Randers Kommune

På tværs af Randersbro etableres en ny cykelbane og et fodgængerfelt, begge med deres egen lyssignal-fase i forhold til den højresvingende trafik fra Grenåvej. Hellerne på Randersbro bliver også gjort bredere for at fungere som støttepunkter for fodgængere.

For at minimere gene for trafikanter udføres det mest generende arbejde i sommerferien, hvor trafikbelastningen er 10-25 procent lavere end normalt. Entreprenøren er allerede begyndt, og i juli vil arbejdet primært fokusere på at udvide hellerne i selve krydset. Der vil være indsnævringer og midlertidige omlægninger af vejbanerne, men antallet af trafikerede vej- og svingbaner vil forblive det samme. Dog skal højresvingende trafik fra Århusvej til Støberigade dele bane med ligeudkørende trafik.

Arbejdet i krydset forventes afsluttet inden august, mens justeringer af sidearealer og krydshjørner fortsætter i august og september.

Randers Byråd har afsat 4,3 millioner kroner til ombygningen, som udføres af entreprenørfirmaet Brdr. Anderssen A/S for Randers Kommune. Det ny-ombyggede kryds forventes færdigt i slutningen af september.

En politisk aftale havde ellers i mange år betydet, at der lå en forventning om, at der skulle bygges en tunnel under Århusvej for at sikre bløde trafikanter fra den heftige trafik over jorden. Men af flere årsager. Især fordi den er meget dyr, så ændrede politikerne mening efter anbefaling fra forvaltningen.

kijo