Arbejdet med at anlægge Ny Havnevej er nu tæt på at være afsluttet. Vejen bliver indviet af to politikere.

Ny Havnevej bliver officielt indviet torsdag 4. juli, hvor borgmester Torben Hansen (S) sammen med Daniel Madié (K), der er formand for havnens bestyrelse, kører første tur på den godt 820 meter nyanlagte vejstrækning.

Herefter vil vejen fra omkring middagstid være åben for almindelig trafik. Det fremgår af en pressemeddelelse.

»Ny Havnevej har været undervejs i mere end ti år, og åbningen af vejen er en vigtig milepæl for kommunen og for byen. Først og fremmest giver vejen adgang til den nye Randers Havn og til Romalt, og samtidig er Ny Havnevej rigtig vigtig for udviklingen i Randers,« siger Torben Hansen i pressemeddelelsen og fortsætter:

»Når Klimabroen er bygget, vil Ny Havnevej nemlig bidrage til at aflaste trafikken på Randersbro, og det er afgørende for, at vi over de næste mange år kan udvikle Flodbyen i det unikke floddelta ved Gudenåen og Randers Fjord.«

God infrastruktur til havn og genbrugsplads

Den nye havnevej har været på tale siden byrådet besluttede, at Randers Havn skulle flytte fra den nuværende placering og til nye arealer mod øst for at give plads til Flodbyen. Og det glæder Daniel Madié, at der nu er skabt en bedre adgang til den nye havn.

»Det er helt afgørende for udviklingen af den nye Randers Havn, at der er en velfungerende infrastruktur, hvor det er nemt og hurtigt for virksomheder at komme til og fra. Ny Havnevej sikrer, at den tunge trafik til den nye havn nu har en god vejforbindelse til motorvejen, og det gør havnen mere attraktiv for både nuværende og kommende virksomheder. Derfor er jeg også utrolig glad for, at vejen nu er en realitet,« siger han.

FAKTA: Ny Havnevej

Ny Havnevej er koblet på det overordnede vejnet ved krydset Clausholmvej/Grenåvej og krydser mod nord Kristrup Engvej, hvorfra den forsætter mod den nye Randers Havn.

Der er i forbindelse med anlæggelsen af Ny Havnevej:
– Sat 111 vejbrønde
– Lagt 8.500 ton asfalt svarende til cirka 235 læs
– Sat 4,5 kilometer kantsten
– Lagt 2850 kvadratmeter fliser
– Opsat cirka 120 skilte
– Malet 4,5 kilometer kantstribe
– Lagt 120 hajtænder

Kilde: Randers Kommune

Ny Havnevej er koblet på vejnettet ved krydset Grenåvej/Clausholmsvej. Udover at være den nye adgangsvej til havnen og Romalt, er Ny Havnevej også den vej, man fremover skal køre på, hvis man skal på genbrugspladsen eller forbi pantstationen i Randers.

Vejen giver desuden adgang til butikker i området og er anlagt, så den i fremtiden kan blive direkte forbundet med en kommende Klimabro.

Fredede fugle forsinkede projektet

Arbejdet med at anlægge Ny Havnevej har for alvor været i gang siden september 2022, og i det store hele er det forløbet planmæssigt. Dog blev arbejdet undervejs forsinket af en flok digesvaler.

Som et led i projektet var det nemlig nødvendigt at forbelaste jorden på en kort strækning, og derfor lå der i godt et år en fire meter høj bunke sand. Her flyttede en flok digesvaler ind, og derfor måtte entreprenøren vente med at fjerne sandet til ynglesæsonen var slut.

Størstedelen af arbejdet er sket uden, at det har belastet trafikken, men i de seneste par måneder har arbejdet med at koble Ny Havnevej på vejnettet givet gener for trafikken på Grenåvej og i Romalt.

Dette arbejde er nu afsluttet, og nu, hvor vejen åbner, kan trafikken i området igen normaliseres.