Kommunen graver, til de ikke længere kan måle kemi i jorden.

Da Randers Kommune oveni jordskreddet på Nordic Wastes arealer ved Ølst også skulle håndtere store mængder regnvand, var de nødt til at anlægge 19 bassiner.

Regnvandet løb nemlig – i den allerførste og meget hektiske fase – ned over arealerne og tog forurening med sig – det kunne det i hvert fald gøre. I bassinerne kunne forureningen bundfældes, inden vandet blev først forrenset og derefter kørt til det centrale renseanlæg.

Men nu er jordskreddet stabilt, og Randers Kommune er på vej med reetableringen af Alling Å. Derfor skal bassinerne renses.

Et af de vigtige skridt i den forbindelse er nemlig nedlæggelsen af de nævnte bassiner. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Bunden graves ren

Bassinerne ligger både på privat og kommunal jord og lige præcis der, hvor det har vist sig bedst at lave et nyt forløb for Alling Å.

»Nu er vi i gang med at nedlægge bassinerne, og derfor tager vi prøver af bunden for at være sikker på, at vi ikke efterlader forurening. Al forurening fjernes,« siger kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt i pressemeddelelsen.

Kommunen foretager analyser af slam og bassinbund for at kunne sikre og dokumentere, at der ikke efterlades en jordforurening.

»Analyserne viser, at bassinerne har virket rigtig godt. Vi finder nemlig flere kemiske stoffer i bunden af bassinerne, og det er et tydeligt tegn på, at bassinerne har stoppet disse stoffer fra at løbe ned i Alling Å eller fra at skulle renses på det centrale renseanlæg, fordi de røg videre med overfladevandet. I stedet kan vi nu grave stofferne af og køre det bort på forsvarlig vis,« siger kommunaldirektøren og fortsætter:

Artiklen fortsætter under billedet

Bassinerne får nyt liv som å-bund, vejrabat eller mark. Pressefoto

»Vi graver bunden af bassinerne ren, indtil vi ikke længere kan måle noget kemi, og dermed gør vi også klar til bassinernes nye liv som å-bund, vejrabat eller mark.«

Bassin nummer 10, 9, 7, 6 og 19 er tømt for vand – bassin nummer 10, 7 og 9 er faktisk allerede helt genskabte – og bunden er netop gravet af i bassin nummer 6 og 19.

Jorden, der graves af, bliver kørt til godkendt modtager, oplyser kommunen.

ceb