Miljøministeren sætter navne på 20 fjorde, der skal være rettet op på i 2027. Illusorisk deadline, siger professor.

Randers Fjord, Vejle Fjord og Faaborg Fjord er nogle af de i alt 20 fjorde, hvor vandmiljøet ifølge miljøminister Magnus Heunicke (S) skal være markant forbedret i 2027.

Konkret skal der opkøbes jord, plantes skov, udtages lavbundsjorde og anlægges vådområder omkring fjordene, så de om tre år kan komme i såkaldt god økologisk stand.

Ministeren sætter nu altså navne på fjordene i planen, der er en udløber af den grønne trepart, der landede i juni.

Fjordene er ramt af fedtemøg og iltsvind, og fisk og planter er døde, siger Magnus Heunicke, der påpeger, at 95 procent af vandområderne i Danmark er i dårlig stand.

»Det er et kollaps mange steder med udbredt iltsvind og liv, der er fuldstændig forsvundet,« siger ministeren.

Vandmiljøet i Randers Fjord skal forbedres markant inden 2027, siger minister. Arkivfoto

Magnus Heunicke påpeger, at der kan gå længere tid end til 2027, før man vil se hele forskellen i fjordene. Men der »bliver sat prop i«, når det kommer til kvælstofudledningen, som han udtrykker det.

Der skal laves opkøb af jord omkring fjordene allerede i år, siger Heunicke.

»Det er store jorde, hvor vi ikke længere skal have den intensive landbrugsproduktion. De skal gives tilbage til naturen,« siger han.

»Det harmonerer dårligt«

Med den grønne trepart blev der oprettet en arealfond med 40 milliarder i, og de penge skal gå til indsatsen.

Det er et EU-mål i vandrammedirektivet, at fjordene skal være i god stand i 2027.

Magnus Heunicke har selv tidligere indrømmet, at det ikke er realistisk at leve helt op til det mål. I så fald skulle den sidste tredjedel af fjordene også med. Her er situationen altså så grel, at det ikke kan lade sig gøre.

Jørgen E. Olesen, der er professor ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet, mener, at det er helt illusorisk at tro, at man så hurtigt – allerede i 2027 – kan rette op på vandmiljøet i danske fjorde.

Det tager et årti eller længere, siger han.

»Regeringer og politikere er valgt på den korte bane. Så de skal se ud, som om de er handlekraftige. Det harmonerer dårligt med de langsigtede indsatser, som er nødvendige,« siger han

Han kalder iltsvindet for et globalt problem. Det ses i alt fra Mississippi-floden til Den Engelske Kanal.

Han påpeger dog, at de danske metoder til at forbedre vandmiljøet er fornuftige nok.

Magnus Heunicke føler sig dog overbevist om, at det kan lykkes. Der er både politisk vilje og økonomi til at gøre noget ved sagen nu, påpeger ministeren.

»Det koster selvfølgelig penge, når det er jorde, der ejes. Men det kræver, at Folketinget er med. Der skal bevilges hjemmel,« siger han.

/ritzau/