Beboerne i Øster Velling-Helstrup-Grensten Pastorat sagde fredag 28. juni farvel til deres sognepræst gennem otte år, Børge Jensen, ved en afskedsgudstjeneste i Grensten Kirke. Efterfølgende var der reception i sognegården, hvor mange var mødt op for at sige farvel til deres afgående præst. Det fremgår af en pressemeddelelse.

Søndag 30. juni kunne menigheden så sige velkommen til Andreas Christian Høst som ny sognepræst. Også her var mange mødt op i Grensten Kirke – denne gang for at byde den nye præst velkommen.

Efter provst Birgith Nørlund Jensens tale, hvor hun bad menigheden om at tage godt imod deres nye præst og med et ønske om et godt samarbejde, oplæste provsten Kirkeministeriets ansættelsesbrev, hvori Andreas Høst blandt andet bemyndiges til at være kirkebogsførende sognepræst.

Provsten oplæste ligeledes biskoppens særlige brev, hvori han overdrager Andreas Høst embedet som præst i pastoratet.

Andreas Høst er 33 år og blev ordineret i Aarhus Domkirke 27. juni.

Efter gudstjenesten var der reception for den nye præst i sognegården.

sra