Tradiums administrerende direktør, Lars Michael Madsen, kan fejre 25 år i statens tjeneste og på Tradium.

Hvis man spørger administrerende direktør på Tradium, Lars Michael Madsen, hvor motivationen er kommet fra til nu gennem 25 år dagligt at tage turen fra Aalborg til Randers, så handler det om at få ting til at lykkes og at skabe rammerne for at håndtere fremtidens udfordringer. Og det, man i sidste ende skal måle succesen på, er, om elever og kursister bliver kompetente medborgere og medarbejdere i fremtidens virksomheder.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Tradium om Lars Michael Madsens 25-års-jubilæum 1. juli.

Ikke forestillet sig 25 år

Da Lars Michael Madsen i 1999 blev ansat som en ung kvalitets- og marketingschef på Randers Teknisk Skole, havde han ikke i sin vildeste fantasi forestillet sig, at han skulle være at finde på skolen 25 år senere.

Før ansættelsen i Randers havde Lars Michael Madsen uddannet sig til cand.scient.adm. ved Aalborg Universitet og været ansat som udviklingskonsulent ved Frederikshavn-Skagen Sygehus og en kort periode som projektleder ved Kommunernes Revision.

På Randers Tekniske Skole fungerede Lars Michael Madsen i perioden 2005-2007 som uddannelseschef/souschef, fra 2007-2008 som konstitueret direktør og fra 2008-2010 som direktør.

Randers Tekniske Skole fusionerede i 2010 med Handelsskolen Minerva og blev til Tradium, hvor Lars Michael Madsen var vicedirektør i perioden 2010-2016. I 2016 gik den daværende direktør på pension, og Lars Michael Madsen søgte og fik den opslåede stilling som direktør.

Fusion var svendeprøven

Skolens fusion i 2010 ser Lars Michael Madsen selv som sin svendeprøve til direktørjobbet. For skolen var det en betydningsfuld milepæl, der krævede vision, strategisk tænkning og en forståelse for at bevare og styrke skolens fundament. Her spillede Lars Michael Madsen en afgørende rolle i at skabe sammenhæng og en fælles retning.

Hans indsats rækker også ud over Tradiums rammer ved at være en vigtig medspiller i Randers Kommunes uddannelsessamarbejde, i Erhvervsskoler Østjylland og nationalt som bestyrelsesmedlem i Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) siden 2020, hvor han også har bestridt posten som formand for DEG’s Voksen- og Efteruddannelsesudvalg siden 2022.

Voksen- og efteruddannelsesområdet (VEU) har blandt andet optaget Lars Michael Madsen, fordi han ser arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og voksen- og efteruddannelser som en hovednøgle til omskoling af medarbejdere, hvilket er afgørende for at komme i mål med den manglende arbejdskraft ikke mindst til den grønne omstilling.

Vi skal tænke anderledes

Spørger man Lars Michael Madsen, hvad fremtidens store opgaver bliver for Tradium og erhvervsskolesektoren, lægger han vægt på skolens politiske ramme. Som embedsmænd har skolernes ledelse en forpligtelse til at levere på de politiske ønsker.

Det kunne for eksempel være at understøtte den grønne omstilling, og det kunne være at finde løsninger til de 40.000 personer under 30 år, der stadig ikke er i arbejde eller under uddannelse. Manglen på faglærte i fremstillingsindustrien og energisektoren kan man betegne som et vildt problem, og når disse sektorer samtidig skal tjene til velfærden, bliver den manglende arbejdskraft også et samfundsproblem.

Samtidens udfordringer kalder på nye løsninger, som ifølge Lars Michael Madsen ikke kan bygges med de værktøjer, vi har nu. Man skal tværtimod styrke sin evne til at se muligheder ved at samarbejde med nogen, man ikke plejer at samarbejde med.

Kan spørgsmålene til tider virke store og lidt uoverskuelige, finder Lars Michael Madsen det også livsbekræftende at se de nyudsprungne studenter fejre deres huer og nyudklækkede svende stå stolte med svendebrevet i hånd. Det giver mening for en direktør.

Lars Michael Madsens jubilæum er blevet fejret på Tradium.

sra