Sparekassen Kronjylland
og Randers Amtsavis

“årets vækstvirksomhed”

Virksomheden skal have en årlig omsætning på minimum 5 mio. kroner, minimum 5 ansatte og have haft:

Vækst de seneste 3 år på 20% eller mere i omsætning (bruttoresultat)
Vækst de seneste 3 år på 20% eller mere i antal ansatte

Krav til primær drift: Det primære resultat må godt være negativt ét år, men summen af den primære drift over de 3  år skal være positiv.

Krav til sammenlignelighed: Tallene i de 3  år, der danner baggrund for udvælgelsen, skal være fuldt ud sammenlignelige, for at der kan beregnes en retvisende vækst.

Virksomheder der i deres drift bygger på lokale styrker, udviser ansvarlighed i forhold til ansatte, miljø, energi eller på anden måde har en god historie som viser, at man vil og kan drive virksomhed både med hjerne og hjerte prioriteres i udvælgelsen af årets vinder.

Årets vækst virksomhed kåres på Randers Business Award showet torsdag den 14. november i Randers FC Lounge

Link: Sparekassen Kronjylland

Link: Randers Amtsavis