Tip redaktionen om en nyhed på:
redaktion.dinavis@lokalavisen.dk
Tlf.: 8732 4800