Randers skal lære kinesere, hvordan man kan organiseret omsorgen for ældre borgere.En delegation af politikere og embedsmænd fra Shanghais Huangpu distrikt har været i Randers for at studere ældrepleje.I Kina er ældreplejen i høj grad basseret på frivilligt arbejde, men Kinas et-barnspolitik har givet den udfordring, at der ikke længere er tilstrækkeligt med unge til at tage sig af ældre familiemedlemmer.Den kinesiske delegation besøgte blandt andet de nybyggede ældreboliger på Thors Bakke og Sundhedscentret.Det er meningen, at besøget skal følges op med besøg af fagpersoner fra Kina, og muligvis også praktikophold.