Af Jørgen Andersen, Stenaltvej 6, 8930 Randers NØ

Randers havn er en selvstyrehavn der er ejet af 100 pct. af Randers kommune. Men styres suverænt som en selvstændig virksomhed med en havne direktør og en bestyrelse bestående af fem byrådsmedlemmer, en repræsentant udpeget af 3F og en repræsentant fra DI Randers-Norddjurs.

Randers Havn er i gang med en udflytning og udvidelse af havnen der flyttes ud af bycentrum og længere mod øst. Ifølge bestyrelsesformand Daniel Madie vil en fuld udflytning af havnen nærme sig en pris på ca. 1. milliard kr. Det er et kæmpe sats. Spørgsmålet er, om Randers havn også i fremtiden vil være attraktiv som anløbshavn. Randers havn havde i år 2023 et anløb af ca. 550 skibe. Der er ca. 27 virksomheder bosat på Randers havn.

En væsentlig andel af de 550 skibs anløb var til virksomheden Nordic Waste A/S med hele 188 skibe.

Nordic Waste A/S er nu gået konkurs, så de vil ikke længere skulle benytte Randers Havn.

Ifølge en anden virksomhed på Randers havn, DLG Randers-Djursland har meddelt, at de ikke ønsker at flytte med ud på den nye havn. De har i stedet valgt flytte virksomheden til en anden havneby. Derved mister Randers havn ca. 16 skibsanløb pr. år.

En tredje væsentlig spiller i havnens anløb af skibe er Kraftvarmeværket, som får besøg af ca. 55 skibe årligt. Kraftvarmeværket fyrer i væsentligt omfang med træ og træpiller. Men for fremtiden må vi forvente at der vil blive brugt andre og grønnere energiformer, som ikke kræver skibstransport.

Hvis ovennævnte tre virksomheder forsvinder fra Randers Havn vil det medføre en reduktion af ca. 260 skibsanløb. Tilbage vil der så være ca. 290 skibsanløb om året til Randers Havn fremover. Altså næsten en halvering forhold til i dag.

Kun 3 af de nuværende 27 virksomheder har foreløbigt sagt ja tak til at flytte med ud på den nye havn.

Hvis flere virksomheder vælger at sige nej tak eller vælger at fraflytte Randers havn, kan tallet af skibsanløb blive yderligt reduceret.

Hvis den nye havn kommer til at give underskud, er der kun skatteborgerne i Randers til at betale regningen. Derfor mit spørgsmål. Er den nye Randers Havn en dødssejler?