Én af ambassadørerne er anfører for Randers FC, Søren Pedersen. Han har valgt at blive cykelambassadør, fordi han synes, det er en god sag, som fortjener mere fokus. ”Det er utrolig vigtigt, både for folks velvære og for klimaet. Så jeg vil gerne bruge min position som fodboldspiller i Randers FC til at sprede budskabet om vigtighe-den af at cykle frem for altid at bruge bilen,” forklarer fodboldspiller Søren Pedersen. Lokalkendte cykel ambassadører Cykelambassadørerne er valgt med forskellig baggrund. De forventes Cykelby udnævner ambassadørerderved at kunne nå forskellige målgrupper. En så bred gruppe af randrusianere som muligt skal kunne identificere sig med en cykelambassadør. Derfor er cykelambassadørerne lokale byrådspolitikere, direktører samt repræsentanter fra kulturlivet og sportsverdenen. Også i forhold til cyklisttype er der et bredt spekter. Der er ambassadøren, der bruger sin mountainbike som motionsform i alskens vejr til ambassadøren, hvis jernhest opstaldes vinteren over:”Jeg er nok ret sæsonpræget, for jeg må indrømme, at min jernhest går i hi om vinteren. Jeg bruger mest cyklen til og fra arbejde, og hvis jeg ellers har nogle ærinder indenfor rimelig afstand,” siger Kasper Fuhr Christensen, udvalgsformand for Miljø og Teknik i Randers Kommune. Formålet er at nå randrusianerne, hvor de er uanset ambitionsniveau. For nogle randrusianere vil store mål såsom at cykle fra Aalborg til Paris, som en af cykelambassadørerne gør med Team Rynkeby, inspirerer dem til at cykle. Andre randrusianere bliver inspireret til at cykle mere, ved at høre om cykelambassadører, som bruger cyklen mere på de korte ture til arbejde eller skole.