Der bliver flere ældre i Randers Kommune med anden etnisk baggrund end dansk, og det tages der nu højde for.