Norddjurs Kommune deltager i en kampagne fra Miljøstyrelsen, der skal opmuntre haveejere til at vælge det mindst skadelige produkt når de bruger sprøjtemidler i haverne.