Vi ser desværre, at unge har ekstra svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet, når tiderne er trange. Det risikerer at sætte spor på resten af deres arbejdsliv. Derfor vil regeringen styrke indsatsen mod ungdomsarbejdsløsheden ved at afsætte 178 mio. kr. til nye og målrettede initiativer på området. Initiativerne omfatter blandt andet udvidet mulighed for virksomhedspraktik og tættere kontakt mellem ledige unge og jobcentret..Et stort problem netop nu er ledigheden blandt nyuddannede akademikere. Vi taler om en gruppe, som har brugt mange år på at dygtiggøre sig, og nu ikke får muligheden for at bruge deres evner. Det er ganske enkelt spild af ressourcer. Nyuddannede akademikere har særligt svært ved at få arbejde i mindre virksomheder. Og det selvom vi ved, at de bidrager til at øge produktionen og skabe vækst. Noget som Danmark og danske virksomheder har hårdt brug for. Regeringen har derfor valgt at udvide videnpilotordningen, hvor mindre virksomheder kan få et tilskud, når de ansætter en akademiker til en konkret udviklingsopgave.Alt for mange unge kommer ud af folkeskolen uden basale regne-, læse- og skrivefærdigheder. Det er ganske enkelt ikke godt nok. Det er en stor barriere for deres videre færd i livet. Derfor vil regeringen give 3.500 unge et kursus, hvor de kan få styrket deres færdigheder. Men derudover mener jeg, at vi er nødt til at få styrket fagligheden i folkeskolen. Vi har verdens dyreste folkeskole. Og for de penge mener jeg godt, at vi kan kræve, at de unge får lært de basale færdigheder.De unge mennesker er vores fremtid. Derfor har vi fra Venstres side stor fokus på at sikre, at unge får et sikkert fodfæste på arbejdsmarkedet. Uanset om det er unge med en plettet straffeattest, nyuddannede akademikere eller unge, som mangler helt basale boglige færdigheder. Vi har et mål om, at så mange som muligt skal have et liv med uddannelse og job. Det vil gøre fremtiden bedre for både de unge og for samfundet.