Ny pumpeløsning og dige skal give mere tid til at redde Alling Å, landevej er ramt af jordskred, siger Randers Kommune.

Landevejen mellem Randers og Aarhus blev dagen før juleaften ramt af jordskred. Jorden kommer fra toppen af en lerbakke, der befinder sig på Nordic Wastes grund ved Ølst.

Dermed kan Gl. Aarhusvej ikke længere yde den nødvendige beskyttelse for faste rør, der skulle føre Alling Å uden om det jordskredsramte område. Og derfor skal der pumper til i en længere periode, skriver Randers Kommune i en pressemeddelelse.

Derfor har entreprenørerne udvidet længden af det område, hvor Alling Å er tørlagt og indsat pumper, der skal flytte vandet i pumperør over jordbunkerne og udenom den tørlagte del af åen. Det giver plads nok til at lade jordskredet fortsætte for til sidst at sætte sig, så Randers Kommune på et tidspunkt kan optage genoprettelsen af Alling Å.
“Vi er fortsat i gang med at afværge en miljøskade i Alling Å. Den nye pumpeløsning forventes at kunne bruges, indtil jordmasserne begynder at sætte sig. Meldingen fra folkene på arbejdsområdet er, at vi hurtigt og effektivt kan flytte og udvide pumperørene i takt med, at jorden skrider. På den måde risikerer vi ikke, at jorden skrider hen over rørene og beskadiger dem. Det er meget vigtigt, at vi får pumpet vandet forbi arbejdsområdet, så åens forløb kan fortsætte på den anden side,” siger kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt.
Den nuværende pumpeløsning er midlertidig, og Randers Kommune laver den endelige pumpeløsning om et par uger.
Sideløbende med pumpeløsningen har Randers Kommune fremrykket etableringen af vådområdet syd for Ølst, der har til formål at sikre, at overfladevandet fra virksomhedens arealer bliver renset, før det løber længere ned i åen og ud i fjorden.

Gravearbejdet og dannelse af dige ind mod Ølst igangsættes 1. juledag den 25. december.

Hold dig væk


“Jeg har stor forståelse for, at arbejdet på området har offentlighedens interesse og særligt borgerne i Ølst og området omkring Nordic Waste. Men vi er fortsat nødsaget til at prioritere arbejdet med at beskytte miljøet. Så snart vi har mulighed for det, vil vi invitere til borgermøde og svare på de spørgsmål og bekymringer, borgerne har. Indtil nu vil vi sørge for at holde borgere orienteret så godt som muligt skriftligt. Jeg vil understrege, at vi gør alt hvad vi kan for at få styr på situationen,” siger Jesper Kaas Schmidt.