Af Arne Erikslev, Toldbodgade 21, Randers NØ

Jeg tilslutter mig helt overskriften og indholdet i lederen i Amtsavisen 13. december med blandt andet: ”Det svækker lokalsamfundet, når politikere hopper mellem partrier, og det svækker, når de graver grøfter i egne rækker, akkurat som socialdemokraterne gør i disse dage, igen – og skader den sikre politiske styring af Randers Kommune”.

Som supplement hertil skal også fra sidelinjen nævnes, at Det Konservative Folkeparti også i denne byrådsperiode har haft interne ledelsesmæssige problemer, der bevirkede en halvering af partiets byrådsgruppe.

Man kan også konstatere, at det ikke kun er blandt Socialdemokratiets byrådsmedlemmer, at der er magtkampe, men også et ledelsesmæssigt problem mellem de fire partiforeninger og Fællesledelsen. Når udfordrer til borgmesterposten Anker Boje udtaler til Din Avis, at en enig bestyrelse i Partiforeningen Randers Syd – Kronjylland bakker ham op, og den fungerende formand Per Blicher (for sygemeldte Jonas Fuglsang) fra Fællesledelsen ikke ved om, hvorvidt Anker Boje er kandidat eller ej, så fortæller det sin egen historie.

Anker Bojes motivation til at stille op som borgmesterkandidat oplyses blandt at være, at nuværende borgmester Torben Hansen ikke kigger på den sydøstlige del af Randers (han bor selv i Assentoft). Det er en sørgelig erkendelse af, at Anker Boje ikke er nået længere end til sognerådspolitik.

Nu har byrådet generelt den sammensætning den demokratisk har, men det ville være befordrende, hvis den var mere repræsentativ, men jeg forstår godt, at personer fra det private erhvervsliv populært sagt ikke gider at være en del af de forhold, der hersker i Randers byråd og manglende samarbejde med deres ”arbejdsgivere” parti-/vælgerforeninger.

Når ressourcerne bruges til interne slagsmål og manglende samarbejde i byrådssalen, så giver det ikke tid til en positiv udvikling og omdømme ikke blot i kommunen, men også over det ganske land. Det kan også være årsag til den store udskiftning i kommunens direktion og øvrige ledelsesposter.

Synd og skam med de tilstande for vores ellers fantastiske kommune og et fromt nytårsforsæt: Hvornår kommer der voksne personer tilstede.