Et nyudviklet filter skal i fremtiden forhindre at fosfor fra jorden på landbrugsarealer, løber ud i søer og vandløb.