Af Arne Erikslev, Toldbodgade 21, Randers NØ

Der har rigtig været lavvandet med politiske budskaber pressemæssigt her i agurketiden.

Dog bortset fra politikernes væld af Facebook-indslag om, hvor de på feriesteder spiser og drikker, som, de mener, er interessant at få på de sociale medier.

På det sidste dog for og imod at gøre noget mod koranafbrænding, hvor knap halvdelen af befolkningen – efter en analyse – er for. Det har dog fået den såkaldte ”borgelige” opposition til at dele synspunkter med de venstreorienterede eksklusive Alternative og med eller uden Radikale Venstre.

Undtagelsen lokalt har dog været den personlige krig mellem den radikale Mogens Nyholm og Nick Zimmermann (DF), hvor førstnævnte dog svinger sig op til et indlæg i Amtsavisen 2. august om afbureaukratisering med en ”skolemester-forklaring” på definitionen af nyttig – og unyttig bureaukrati samt generelle betragtninger.

Retfærdigvis nævner Mogens Nyholm den overdrevne nulfejlskultur, hvortil jeg drister mig til at tilkendegive, at hans radikale parti sammen med listerne er årsagen hertil. Han giver dog sluttelig et stort løfte om, ”at bidrage til, at bøvl elimineres mest muligt”. Glæder mig til at se resultatet/dokumentation heraf.

Nogle konkrete forhold til løsning af den rejste udfordring kunne være:

I Berlingske 2. august skriver Geeti Amiri (pædagogmedhjælper og folkeskolelærer) under overskriften ‘Fagforeningerne har sejret sig ihjel’: ”fagforeningerne gør det umuligt for en leder at skille sig af med en elendig medarbejder i det offentlige” og ”jeg har oplevet fraværet af konsekvenser for offentlige ansatte, der pjækker, sjusker og spiller hasard med børn og unges fremtid”.

Der er eksempler her i kommunen på, at man i stedet for af afskedige en umulig medarbejder blot flytter vedkommende til en anden afdeling. Det betyder så formentlig, at problemet blot flytter med, så andre skal bruge tid og ressourcer på at takle det problem.

Hvordan forholdes der til sygefravær, hvor der skønnes, at en reduktion af det gennemsnitlige sygefravær i den offentlige sektor med for eksempel én dag vil svare til cirka 2.800 flere fuldtidspersoner på offentlige arbejdspladser. Hvad kan der gøres for at skabe et lavere niveau, som nærmer sig i det private erhvervsliv (kommunerne havde i 2019 gennemsnitlig 13,2 sygefraværsdage og i det private 6,9 dage).

I Amtsavisen 22. juni skriver formanden for Dansk Industri Randers-Norddjurs, Per Hastrup: ”Randers ligger dermed blandt de ti kommuner i landet, som samarbejder mindst med private virksomheder.” Hvis det skete, så ville det kunne give en mere effektiv og billigere drift, herunder mindre administrative opgaver.

Så der er nok at tage fat på.