To medarbejdere fra Aarhus Kommune skal gennemgå Randers Kommunes måde at føre tilsyn på miljøområdet.

Det er blevet tid til at lære af de smertelige erfaringer i dønningerne efter jordskreddet på lerbakken i Ølst.

To kommunale ansatte fra Aarhus Kommune er begyndt at gennemgå Randers Kommunes måde at føre miljøtilsyn på.

Det bekræfter kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt.

»Vi gennemgår vores tilsynsførelse på miljøområdet de seneste år, og det har vi lånt to medarbejdere fra Aarhus Kommune til at gøre. Formålet er, at vi tager det bedste med os videre og indarbejder det i kommende procedurer,« skriver han i et e-mail-svar til Din Avis Randers.

Han forklarer videre:

»Vi arbejder på at indføre kvalitetsledelse på området. Det betyder, at vi indfører faste procedurer for, hvordan et miljøtilsyn skal udføres. Der vil være skabeloner for at løse opgaverne og udarbejde rapporter, og vi er lige nu ved at gennemgå vores miljøtilsyn og praksis.«

To ekstra ansatte

Derudover er der ansat to nye medarbejdere, der skal være med til at løfte tilsynsopgaven fremover.

Opgraderingen skal ses i lyset af, at det tidligere er kommet frem, at Randers Kommune ikke har offentliggjort rapporter fra deres fysiske tilsyn på Nordic Waste på Miljøstyrelsens digitale portal i over seks år.

Noget som kommunen er forpligtet til, har Miljøstyrelsen og flere eksperter konkluderet, efter at flere medier afdækkede sagen.

Siden slutningen af 2017 har Randers Kommune ført tilsyn 24 gange på Nordic Waste i Ølst, der modtog jord, angiveligt for at deponere den eller rense den.

Det har flere gange været fremme, at firmaets håndtering af den forurenede jord har været tvivlsom. Alt tyder på, at jorden blot blev hældt ovenpå lerbakken uden at man rensede jorden eller sikrede sig, at den giftige jord blev deponeret forsvarligt.

Ifølge Miljøstyrelsen var Randers Kommune forpligtet til at offentliggøre miljøtilsynsrapporter senest fire måneder efter, at tilsynet havde fundet sted. Alt tyder på, at man også har undladt at gøre det ved tilsyn i andre firmaer i kommunen.

Alle tilsynsrapporterne angående Nordic Waste blev offentliggjort på samme eftermiddag i januar 2024, og man kunne se på rapporterne, at de var dateret samme dato, selvom tilsynene strakte sig flere år tilbage. Det er påvist, at nogle af tilsynene ikke kunne have fundet sted som påstået i de nye rapporter. Flere var endda daterede, som om der var ført tilsyn i en weekend.

»Flere rapporter er dateret til dage, hvor navngivne Nordic Waste-medarbejdere i tilsynsrapporterne ikke har været til stede på virksomheden, samt til weekender, hvor der aldrig har fundet tilsyn sted. Det styrker ikke vores indtryk af, at tilsynsrapporterne giver et retvisende billede,« skrev Søren Hansen, den tidligere bestyrelsesformand for Nordic Waste, efterfølgende i en pressemeddelelse.

Timet på 24 timer

Belejligt nok for borgmesteren, kommunaldirektøren og forvaltningen skete offentliggørelsen af alle rapporterne få timer før det første byrådsmøde efter jordskreddet i december 2023.

Da de fleste byrådsmedlemmer sad til gruppemøder op til byrådsmødet i januar 2024, opdagede ingen rapporterne denne aften.

Det betød, at den ellers hidsige og ivrige byrådsdebat om, hvorvidt kommunen skulle undersøge sig selv, kun var relevant samme aften og baseret på forældet viden. Her var det primært oppositionspartierne, der ønskede en uvildig undersøgelse af kommunens rolle.

Det var 24 veltimede timer.

For dagen efter offentliggjorde kommunen en advokatrapport, der i store træk frikendte kommunens håndtering af miljøtilsynet hos Nordic Waste. Om eftermiddagen politianmeldte man Nordic Waste og kunne derefter ikke svare i detaljer om sagen. ’Af hensyn til den videre efterforskning.’

På pressemødet på Laksetorvet præsenterede advokat Jacob Brandt fra Codex Advokater en gennemgang af sagen, hvor han slog fast, at Randers Kommune ifølge advokatundersøgelsen ikke havde overtrådt reglerne om miljøgodkendelser. På et spørgsmål fra pressen gav han samtidig kommunen karakteren »7 med pil op« for den hidtidige håndtering af den omfattende sag.

Der er senere blevet stillet store spørgsmålstegn ved den reelle værdi af rapporten, der var bestilt og betalt af Randers Kommune. I den bestilte rapport var det kommunen, der opstillede præmisserne for, hvad man ønskede, at advokaterne undersøgte.

I løbet af sommeren 2024 forventes det, at forvaltningen giver Miljø- og teknikudvalget en status på de udarbejdede tilsynsrapporter og miljøgodkendelser, som de to aarhusianske ansatte har gennemgået, lyder det.