Budgettet er landet. Byrådspolitikerne er blevet enige. Se listen over de væsentligste punkter.

Politikerne har i de kommende år afsat 30 millioner kroner til en kommende Dronningborghal og godt 26 millioner til et plejehjem i samme område.

Det er det mest markante aftryk, som et flertal af byrødderne i Randers Byråd har sat i de afsluttede budgetforhandlinger. Hvis du læser videre, kan du finde de andre mere betydningsfulde poster, som politikerne gerne vil bruge penge på.

Før Dronningborghallen næsten bogstaveligt talt ramlede ned om ørerne på brugerne, så havde kommunen allerede droppet at gennemføre den samlede plan om både at etablere integreret daginstitution, plejehjem og en ny hal. Kun den nye daginstitution blev der arbejdet videre på, mens både hal og plejecenter blev sat på pause. Det var simpelthen for dyrt, i forhold til de penge der allerede var afsat.

Nu genstartes tanken om hal og plejehjem så i Dronningborg.

SE LISTEN OVER DE VIGTIGSTE TING I BUDGETTET LÆNERE NEDE

Virkede underskrifter?

Måske virkede de 702 underskrifter fra Helsted.

I sidste uge fortalte Din Avis om underskrifterne, som Rasmus Mannerup Jørgensen fra Guldbærvej i Helsted stod i spidsen for at indsamle. Han gjorde det for at fortælle politikerne, at de gerne måtte finde godt 8,5 millioner kroner til 400 meter støjværn, som Vejdirektoratet og kommunen ikke kunne blive enige om, hvem der skulle betale for. Kampen for et støjværn har ellers stået på i årtier.

Nu er pengene afsat af et flertal i Randers Byråd, og endelig kan de støjplagede borgere i Helsted ånde lettet op.

Mere vedligehold

Til stor glæde for en del forældre, skoleelever og lærere er der afsat 73 millioner kroner til bedre indeklima i skolerne og skoleudvikling.

Der er fundet 11,2 millioner kroner til et bedre indeklima på dagtilbudsområdet, og der er afsat 5 mio. kr. mere til bygningsvedligehold de kommende år. Så nu er tallet steget fra godt 39 millioner til 45 millioner.

Ifølge Jens Heslop, der er direktør for udvikling, miljø og teknik i Randers Kommune, vil det kræve cirka 300 millioner kroner at komme til bunds i listen over alle kommunale bygninger, der kræver renovering, så pengene rækker ikke så langt som flere skatteborgere kunne håbe.

Fra 2023-2027 er der i alt øremærket 131,1 millioner kroner til udbygning af skolerne. Heraf skal de 90 millioner kroner bruges til udbygning af kapaciteten i Sydbyen ved at etablere flere årgangsspor.

På den kulturelle side afsættes der 4,3 millioner kroner til de mest påtrængende renoveringer på Værket, der beretter om utætte tage. Og så vil man sikre fortidens minder for eftertiden ved at bygge et nyt magasin til at sikre lokalhistoriske effekter. Her er der fundet 16,7 millioner kroner i 2025 til etablering af et nyt arkiv eller et fællesmagasin.

Dagtilbudsområdet er under stærkt pres i Randers Kommune. Der bliver bygget nye daginstitutioner i Munkdrup og Dronningborg, og der er allerede blevet udvidet hos blandt andet vuggestuen Minimax i midtbyen, der nu hedder Børnehuset Elmehaven.

I det nye budget er der afsat yderligere 38 millioner til en integreret daginstitution med 50 vuggestuepladser og 100 børnehavebørn. Hvor, den skal placeres, er endnu ikke besluttet. Men det skal bygges i 2025-2026.

Cykelstier og badesø

Stigende priser på materialer, inflation, corona og Ukraine-krigen er forklaringerne på, hvorfor flere planlagte cykelsti-projekter tidligere i år blev pillet ud af skemaet.

Nu er flere af dem tilbage igen. Der er fundet 9,5 millioner kroner til en dobbeltrettet cykelsti mellem Gjerlev og Øster Tørslev og en mindre enkeltrettet cykelsti kan anlægges mellem Skovvangsvej og Dybdalsvej i Drastrup. Og så får borgerne i Fårup lidt mere trafiksikkerhed, for der er fundet to millioner kroner til en dobbeltrettet cykelsti langs sydsiden af Fårupvej mellem Hobrovej og Storegade.

Nordbyens børn og badeglade kan godt forvente at dyppe krop og tæer i en kommende badesø på Nordre Fælled. Størstedelen af pengene er allerede doneret af A.P. Møller Fonden, der har givet tilsagn om 37 millioner kroner til projektet, hvis altså Randers Kommune kommer med syv millioner kroner. Det valgte flertallet bag budgettet at give.

Der er afsat 8 millioner kroner ekstra til socialområdet hvert år, mens man fortsætter med at give Børnehandicap 3,8 millioner kroner. ekstra.

Det sker der nu

Aftalen om budget 2024-2027 er indgået torsdag 21. september mellem Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre.

Det svarer til 23 ud af de 31 byrådsmedlemmer. Hverken Velfærdslisten, løsgænger Henriette Malland, Enhedslisten, Østbroen, Beboerlisten eller SF har skrevet under på budgettet.

Som altid, når man forhandler om et kommunalt budget, så skal budgettet igennem en andenbehandling i byrådet 12. oktober. Det er sjældent, at der ændres mange kommaer i et allerede aftalt budget, men det er set før.

Budget – nedslag

Nyt plejecenter i Dronningborg, servicearealerne: 26,1 millioner kroner.

Bedre indeklima på dagtilbudsområdet: 11,2 millioner kroner.

Bygningsvedligehold: 45 millioner kroner om året.

Energibesparende foranstaltninger: 17,1 millioner kroner.

Naturforvaltningsprojekter: 3,5 millioner kroner.

Ramme til sikre skoleveje og cykelstier: 2,6 millioner kroner.

Midler til breddeidræt, idrætsanlæg og konkrete projekter på idrætsområdet: 21,3 millioner kroner.

Område- og byfornyelse i landdistrikter: 37,6 millioner kroner.

Fortsat opsparing til Klimabroen: ved udgangen af budgetperioden 2024-2027 forventes opsparingen til broen at være cirka 169 millioner kroner.

Ny daginstitution til 100 børnehavebørn og 50 vuggestuepladser (placeringen er endnu ikke besluttet): 38 millioner kroner.

Omdannelse af ældreboliger med kald, fase 2: 15,7 millioner kroner.

Rengøring hos hjemmehjælpsmodtagere – det eksisterende serviceniveau af rengøring hos hjemmehjælpsmodtagere fastholdes som minimum til udgangen af 2025: 2,5 millioner kroner.

Klippekort og udsatte ældre: 3 millioner kroner i 2024.

Ny Dronningborghal – opførelsen af en ny hal forventes at koste 49 millioner kroner inklusiv nedbrydning og bortskaffelse af den eksisterende hal. Der er allerede afsat 19 millioner kroner. Afsat i dette budget: 30 millioner kroner.

Anlægstilskud – foreningsprojekter i Assentoft, Hornbæk og Helsted: 1,8 millioner kroner i 2025 og 1,2 millioner kroner i 2026.

Udbyhøj Havn, udviklingsplan: 1 million kroner i 2025.

Nyt magasin til Randers Stadsarkiv: 16,7 millioner kroner.

Kollektiv bustrafik (busdriften fortsætter uændret i første halvår af 2024. Herefter skal der findes besparelser på 10 millioner kroner årligt): 5,6 millioner kroner.

Opsparing til Ringboulevarden ved Dronningborg: 2 millioner kroner årligt i 2024-2026 og 12 millioner kroner i 2027. Midtbystrategi, videreførelse: 4 millioner kroner.

Støjafskærmning Helsted: 6,5 millioner kroner (der er allerede afsat 2 millioner kroner)

Badesø på Nordre Fælled: 7 millioner kroner samt drift på 0,3 millioner kroner årligt i 2026 og frem.

Dobbeltrettet cykelsti mellem Gjerlev og Øster Tørslev: 9,5 millioner kroner.

Enkeltrettet cykelsti mellem Skovvangsvej og Dybdalsvej i Drastrup: 2,3 millioner kroner.

Færdiggørelse af cykelstien langs sydsiden af Fårupvej mellem Hobrovej og Storegade i Fårup: 2 millioner kroner.