Randers Kommune måtte i al hast afspærre stibroen over jernbanen ved Bakkevænget/Jernbanegade i Fårup. 1. marts efter, at Banedanmark på et tilsyn konstaterede, at broen er i meget dårlig stand.

»Vinterens meget våde vejr efterfulgt af perioder med hård frost har været meget hård ved broens stålben, så de ikke længere har samme styrke, og derfor er det ikke sikkerhedsmæssigt forsvarligt at holde broen åben,« siger Thomas Langballe, der er ingeniør i Veje og Trafik i Randers Kommune.

Nu skal gående og cyklister over via vejbroen, hvor der er etableret en gangsti afskærmet fra den øvrige trafik. Samtidig bliver vejen reduceret til ét spor og signalreguleret.

Stibroen i Fårup blev opført i 1980, stod i forvejen overfor en snarlig udskiftning, fortæller Randers Kommune. Afspærringen af broen er permanent. Hvornår en ny bro kan stå klar er på nuværende tidspunkt uvist.