Politikerne i Miljø- og Teknikudvalget i Randers KOmmune rutter ikke med pengene.