Et stort engområde ved Alling Å er nu sikret afgræsning via nye tilskudsmuligheder.