Kulturhistorisk Museum Randers satte sidste år ny publikumsrekord.Museet havde knap 55.000 gæster, hvilket var en stigning på ca. 10 pct. i forhold til året før.Årsregnskabet viste en samlet årlig omsætning på knap 18 mio. kr., hvor Randers kommunes samlede tilskud til museet udgjorde godt 10 mio. kr.Det fremgår af den sidste selvstændige årsberetning og det sidste årsregnskab efter at Kulturhistorisk Museum er fusioneret med Djurslands Museum og Museet for Syddjurs.