Der udbrød i aftes brand i en lade på Sivestedvej i Sivested ved Kolind.Da Brand og Redning Djursland kom til stedet var laden allerede overtændt. Derfor blev slukningsarrbejdet koncentreret om at forhindre ilden i at brede sig til en nærliggende skov.Der er ingen elinstallationer i laden, og derfor formodes det, at branden skyldes selvantændelse i de bigballer, der lå i laden.Der var ikke fare for hverken dyr eller beboelsesbygninger.