Sagsbehandlingstiden i Norddjurs Kommune kan sættes ned uden at det forringer selve sagsbehandlingen.Det er den konklusion kommunen er nået frem til, efter at have kigget nærmere på området social service.Når en borger henvender sig for at få hjælp til for eksempel optræning, en ledsagerordning eller hjælp til merudgifter, så er sagsbehandlingstiden typisk otte uger.Men den kan altså sættes ned til maksimalt seks uger på nogle af ydelserne.Når det gælder almene råd og vejledning via en skriftlig henvendelse, må der maksimalt gå 14 dage inden borgeren får et svar.