Arbejdsmarkedsudvalget i Mariagerfjord Kommune vil fremover følge aldersgruppen 15-19-årige tættere.Det skal ske ved at få forelagt oplysninger om aldersgruppen fra Ungdommens Uddannelsesvejledning to gang om året.Den seneste statistik viser, at offentlig forsørgelse blandt de 18-19-årige ligger forholdsvist højt på 5, 6 procent, og 81,3 procent er i gang med en ungdomsuddannelse.Og forsørgelsesprocenten skal helst ned, mens uddannelsesprocenten skal op, hvis kommunen målsætning på området skal nås.Dobbelt så mange drenge som piger er på offentlig forsørgelse.