Undervandskameraer, historier på mobilen, udstillinger og nye stier skal gøre det nemmere at opleve Gudenåen og blive klogere på Danmarks længste vandløbs historie og natur.

Nordea-fonden har givet 5, 3 millioner kroner til projektet “Oplev Gudenåen fra kilde til fjord,” som er et pilotprojekt for, hvordan man kan gøre åen mere tilgængelig og formidle den på en moderne og effektiv måde. Det er tanken, at man skal bruge erfaringerne fra Gudenåen i andre af landets ådale.

Borgerne i Skanderborg Kommune er udvalgt til at være med til projektet, som Naturstyrelsen og Ferskvandscentret Aqua i Silkeborg står for.

Skanderborg Kommunes Grønne Råd bliver involveret, og der bliver en Store Gudenå-dag med inddragelse af borgere, foreninger og virksomheder.