Der er nu kommet konkrete forslag på bordet til, hvordan hovedgaden i Allingåbro kan forskønnes.I april blev der holdt en velbesøgt borgerworkshop i byen, hvor deltagerne primært ønskede bedre forhold for cyklister, at hastigheden sættes ned, og at der kommer et grønt område med legeplads ved Pakhuset.Derudover gik ønskerne på omlægning af fortov og en opstramning af parkeringsforholdene.Og ønskerne er blevet opfyldt i det forslag, som kommunen nu har udarbejdet.Når politikerne har set på forslagene bliver de fremlagt for borgerne inden der tages endelig beslutning om byforskønnelsen.