Syddjurs Kommune vil satse kraftigt på kulturen.Byrådet besluttede i forbindelse med den seneste budgetaftale, at arbejde målrettet på at blive kulturkommune: Målet er at styrke kommunens image, at skabe meromsætning gennem kulturinvesteringer, og tilbyde borgerne kulturoplevelser. Som led i strategien vil der i denne måned blive lanceret en speciel kulturkommune hjemmeside, en kultur-app og til oktober skal fastlægges aktiviteterne næste år som kulturkommune.