Mærkedag fra besættelsen markeret med taler og en mindestund.

Lørdag blev 80-års dagen for ophøret af samarbejdspolitikken markeret på Hvidsten Kro. Det fortæller Egon Thomsen til Din Avis.

Folketingets formand Søren Gade nedlagde en krans i Mindelunden, hvor de otte henrettede fra Hvidstengruppen ligger begravede.

Han blev herefter eskorteret gennem kroens haveanlæg, hvor en række gamle tyske, engelske og amerikanske militærkøretøjer var udstillet.

Søren Gade holdt en tale, hvori han sagde, at der i besættelsens historie er ét før og ét efter den 29. august 1943, hvor modvillig accept blev afløst af aktiv modstand her i landet.

Arrangementet sluttede med alsang. Det var et fænomen, som tog sin begyndelse i Aalborg i 1940. På stævnerne blev der sunget fædrelandssange, som gav udtryk for sammenhold og nationalfølelse.

Baggrund

Den 29. august 1943 ophørte den danske regering, Rigsdagen og kongemagten at fungere, hvorefter den tyske besættelsesmagt indførte militær undtagelsestilstand. Dagen anses som ophøret for forhandlings- og samarbejdspolitikken.

Forud havde besættelsesmagten stillet en række skrappe krav til regeringen om blandt andet at indføre militær undtagelsestilstand og dødsstraf for sabotage. Regeringen sagde nej, og dermed ophørte samarbejdet mellem regeringen og tyskerne.

Søren Gade holdt mindetalen. Foto: Ina Malchow Kihl-Plambek
Der skal altid tankes godt op, før en vigtig begivenhed. Foto: Ina Malchow Kihl-Plambek
Søren Gade mindedes de døde frihedskæmpere ved mindesten i Hvidsten. Foto: Ina Malchow Kihl-Plambek
Foto: Ina Malchow Kihl-Plambek