Rammerne for dagkirurgi på Regionshospitalet Randers er pressede.Og det vanskeliggør hospitalets arbejde med at omlægge fra stationær kirurgi til dagkirurgi, det skriver hospitalets nyhedsbrev.En udvidelse af kapaciteten er derfor nødvendig for at hospitalet i fremtiden vil kunne fortsætte med omlægningen.Derfor sætter hospitalsledelsen nu sin lid til, at regionsrådet afsætter midler til undersøgelser og planlægning af en fremtidig udbygning af den dagkirurgiske kapacitet, på dets møde i august.