I foråret 2016 slår Randers Kommune dørene op for det nye rehabiliteringscenter Træningshøjskolen. Her kan ældre borgere med behov for intensiv genoptræning efter en skade eller anden form for tab af funktionsevne få et ophold. Formålet er, at borgerne får mulighed for at genvinde evnen til at klare flere ting selv, og dermed får større frihed og flere gode leveår. Træningshøjskolen får til huse på ældrecentret Åbakken i Øster Tørslev.