Socialdemokraten Henrik Leth er nyt medlem af Randers Byråd. Han indtræder i stedet for byrådsmedlem og formand for omsorgsudvalget Leif Gade, der afgik ved døden i september.

Når et medlem af byrådet udtræder eller dør, er det efter reglerne vedkommendes stedfortræder, der overtager posten. Henrik Leth er socialdemokratiets 1. stedfortræder, og derfor får han nu plads i byrådet.

Samtidig har socialdemokratiet besluttet at rokere på en række af partiets udvalgsposter.