Færre borgere i Randers Kommune bliver tvunget ud af deres bolig efter en fogedsag.

Kommunens boligsociale enhed har registreret alle effektive udsættelser i Randers Kommune. Opgørelsen viser, at der i
Randers Kommune har været 20 effektive udsættelser i første halvår af 2018 mod 25 i første halvår af 2017.

Det fremgår af en orientering som Økonomiudvalget får i dag.

I 11 af sagerne er det registreret, at borgeren enten var fraflyttet inden udsættelsen eller på anden måde ikke opholdt sig på adressen. Antallet af sager med reel udsættelse kan således opgøres til 9 sager i 1. halvår 2018.