Parkeringsstrategi foreslår flere ladestandere til elbiler, beboertilladelse til parkering i enkelte bydele og så skal indførelsen af et intelligent parkeringsinformationssystem gøres klar hurtigst muligt

KIAN JOHANSEN

En ny parkeringsstrategi for Randers Midtby har været til afstemning i byrådet og strøg lige igennem. Alle politikere stemte for.

Det betyder på den korte bane, at der snarest muligt bliver etableret et intelligent parkeringsinformationssystem, hvor bilisterne måske via en app kan finde ledige p-pladser i midtbyen. En sensor på hver enkelt plads, skal via et signal og bedre skiltning vise dig, hvor der er plads.

For påstanden i rapporten er, at der p-pladser nok i Randers. Folk kan bare ikke finde dem. For der er godt 2.700 parkeringspladser indenfor en radius af 500 meter fra Rådhustorvet i Randers.

Særlig licens

De vigtigste pinde i den nye strategi handler blandt andet om parkering i beboelseskvarterer, hvor der nu skal gives særlige beboerlicenser til beboerne i Danmarksgade og Søren Møllers Gade-kvarteret, samt Tøjhushave-kvarteret. Beboerne kan parkere døgnet rundt, men pladserne er tidsbegrænsede uden en licens.

Og så skal der findes plads til flere ladestandere til elbilerne.

Der kommer parkeringsrestriktioner indenfor centerringen. Og der skal findes muligheder for flere handicapparkeringspladser i tættere afstand til midtbyens interessepunkter.

Samtidig skal de nuværende parkeringsrestriktioner i de to nævnte kvarterer i Randers kortlægges, og der skal udarbejdes forslag til, hvor der kan etableres mere parkering. Problemer med parkering i andre områder er ikke omfattet af denne parkeringsstrategi og håndteres i andet regi, understreger forvaltningen.

Lange planer

På den lange bane udpeger parkeringsstrategien, hvor der er muligheder for at etablere flere parkeringspladser i en periode, indtil Flodbyens mange projekter realiseres. 1.etape af Flodbyen forventes først realiseret om 10-15 år.

Så skal der skabes oplevelsesruter for fodgængere til gågaderne fra parkeringspladserne ved centerringen som en del af Midtbystrategien. Kommunen skal tale sammen med de omkringliggende kommuner for at ensarte vilkår for håndværkerparkering i kommunerne. Der skal laves en strategi for placering af ladestandere i midtbyen og der skal findes ekstra parkeringspladser i Søren Møller Gade kvarteret og i Tøjhushave kvarteret.

P-pladser

Der er næsten 2.700 parkeringspladser indenfor en radius af 500 meter fra Rådhustorvet, svarende til 10 minutters gang – og næsten 600 parkeringspladser indenfor en radius af 250 meter fra Rådhustorvet.

Der er mere end 2.900 offentligt tilgængelige parkeringspladser i- og omkring Randers midtby.

På kort sigt

Der kommer flere p-pladser ved Randers Regnskov (midler hertil er frigivet og p-pladserne vil blive etableret i 2022).

Tidsbegrænsning på 30 minutter for kantstensparkering i de helt centernære gader.

Tidsbegrænsning på 2 timer for kantstensparkerings på gader med lidt længere gangafstand til butikkerne.

Betalingspladserne samles på de større parkeringsanlæg.

Etablere holdepladser til brug for varelevering til byens butikker.

Parkering ved elbilladestandere tidsbegrænses i 3 timer, så der sikres større udskiftning på pladserne. Samtidig fjernes betaling på pladserne.

Tidsbegrænse al kantstensparkering i gaderne i Søren Møllers Gade-kvarteret og Tøjhushave-kvarteret, og indføre beboerlicenser der gør det muligt for beboere at parkere hele dagen. Dette vil begrænse heldagsparkeringer i kvarterene for andre end de der bor der.

Kortlægning af muligheder for ekstra parkering i Søren Møller Gade kvarteret og i Tøjhushave kvarteret incl. overslag over anlægsudgifter hertil.

Etablere intelligent parkeringsinformationssystem.

Kilde: Parkeringsstrategi for Randers midtby, udarbejdet af Randers Kommunes forvaltning