Henrik Leth, Skytten 118, 8920 Randers

En opgørelse viser, at der i 1916 blev landet og solgt 459.313 kg fisk i Randers Fjord – heriblandt 60.275 kg ål, 5.700 kg torsk, 1.111 kg laks, 4.045 kg ørred og 75.250 kg skrubber.

Bemærk, at opgørelsen kun gælder de fisk, som er registreret. Fritidsfiskeriet, med garn og ruser med videre, der også historisk har stået for store fangster, indgår ikke i den officielle statistik.

Læg også mærke til, at opgørelsen er fra tiden, inden Gudenåen blev spærret af dæmningen ved Tange. Der blev hverken udsat ørred eller laks og alle fisk var naturligt reproduceret.

Siden er det fangstmæssigt gået helt galt. Forurening, udledning af næringsstoffer, overfiskeri og en øget prædation fra et unaturligt stort antal skarv har resulteret i, at fiskebestanden i den før så fiskerige fjord er tæt på et kollaps.

Den katastrofale udvikling gælder Ikke kun Gudenåen og Randers Fjord. I Kattegat og øvrige fjorde er bestanden af stort set alle fiskearter styrtdykket.

Eksempelvis blev der årligt landet ca. 200.000 tons torsk i 70’erne mod kun 50 tons det sidste årti. Desværre er der ikke meget fokus på livet, eller rettere det manglende liv, under vandet.

Forestil dig, at der blev byttet om på synligheden af livet under og over vandet, så ville fx Randers Fjord være et ørkenlandskab, hvor eksempelvis en musvit eller en krage ville være en sjældenhed.