Regionsrådet har godkendt tilpasning af ruter og køreplaner på 24 regionale busruter, blandt andet mellem Randers og Viborg

Du vil opleve en række ændringer i måden de regionale blå busser kører på, når den nye køreplan træder i kraft 26. juni 2022.

Regionsrådet har besluttet at nedlægge tre X-busruter som selvstændige ruter, og i stedet indsætte flere busser, på standsende ruter, samt lynbusser. X-busruter er busruter mellem større byer, hvor der ikke kører direkte tog.

»Den regionale kollektive trafik er underlagt en stram økonomisk ramme, så det handler om, at vi skal have mest mulig – og mest hensigtsmæssig – mobilitet for pengene. Det får vi fx ved at sikre, at der ikke kører halvtomme busser i halen på hinanden på næsten identiske ruter,« siger regionsrådsformand, Anders Kühnau (S) i en pressemeddelelse.

Der er vedtaget flere standsende ture og lynbusafgange på følgende regionalruter:

  • 62 Viborg-Randers
  • 53 Herning–Viborg
  • 60 Silkeborg–Viborg

Derudover er der vedtaget en ny rute 61 mellem Viborg–Aalborg

Disse X-busruter bliver nedlagt som selvstændige ruter:

  • 928X Holstebro–Viborg–Randers
  • 953X Herning-Viborg
  • 960X Silkeborg–Viborg–Aalborg

Desuden har regionsrådet besluttet at bevare natbuskørsel på syv ruter i forbindelse med julefester i december. Det var dog foreslået at nedlægge kørslen pga. »relativ lav benyttelse af tilbuddet.«

Den nye køreplan træder i kraft 26. juni 2022.