Med støtte fra Velliv Foreningen skyder emballage-virksomheden, VPK, et projekt i gang, der skal styrke arbejdsglæden og skabe en ny fælles kultur på tværs af faggrupper.

Med 55 år på bagen er VPK Packaging i Randers en virksomhed, hvor kulturen har dybe rødder. Men nu skal et nyt projekt sætte en ny kulturrejse i gang for virksomhedens medarbejdere, der handler om at nå et ambitiøst mål om at være en af de bedste arbejdspladser i Randers om fem år.

HR Manager Anita Svoldgaard fortæller i en pressemeddelelse, at fokus i projektet er at styrke de ansattes mentale trivsel og arbejdsglæde:

»God trivsel er nøglen til, at vi kan tiltrække medarbejdere i fremtiden, og at medarbejderne har lyst til at blive. Med projektet måler vi vores trivsel og sætter fokus på de områder, hvor vi skal øve os og blive dygtige. Samtidig giver vi lederne redskaber til at håndtere udfordringer med mistrivsel på en god måde.«

I et lokale på VPKs fabrik er der i marts opsat to computere, hvor de ansatte på skift besvarer en trivselsmåling. Når resultaterne af trivselsmålingen er klar, mødes alle ledere i VPKs danske enhed til to workshops. Her træner en ekstern konsulent fra Cabi lederne i en række ”værktøjer” til at håndtere eksempelvis stress, mobning, mistrivsel eller den svære samtale.

For Anita Svoldgaard hænger trivsel tæt sammen med et stærkt fællesskab. Hun fortæller, at netop fællesskab og godt kollegaskab er grunden til, at mange er ansat i virksomheden i årevis, og at 40-års jubilæer ikke er et sjældent syn.

»Projektet er med til at styrke vores fundament: At vi er en virksomhed, hvor vi står sammen og vil det bedste for hinanden og vores arbejdsplads. Men hvor vi tidligere har haft det største fællesskab i de enkelte faggrupper, ønsker vi nu at styrke det på tværs af hele fabrikken. Det er vigtigt, for vi er ikke noget værd uden hinanden, og ingen er mere værd end andre.«

Velliv Foreningen støtter VPK Packagings projekt ”Kulturrejse for et bedre mentalt arbejdsliv” med 30.000 kr.

gs