Flere vandværker i Randers bekræfter, at der ikke er fundet PFAS-stoffer i vandet.

KIAN JOHANSEN

Du kan roligt drikke vandet, hvis du bor i Randers.

Det bekræfter en rundspørge foretaget af JP Randers, samt en pressemeddelelse fra Kristrup Vandværk.

Hverken Verdo, der leverer drikkevand til 35.000 adresser, Strømmen Vandværk, som sørger for drikkevand til 3.800 husstande i Kristrup og Vorup og Vandmiljø Randers, som leverer til 2.400 husstande i oplandsbyer omkring Randers, har fundet de kræftfremkaldende og hormonforstyrrende PFAS-stoffer, bekræfter de overfor JP Randers.

»Forbrugerne kan med ro i sindet drikke vores vandværksvand. Vandanalyser viser, at der ikke er fundet PFAS-forbindelser i vores drikkevand,« siger Michael Mose, vandværksbestyrer ved Kristrup Vandværk til Din Avis.

Vandprøverne er analyseret for mere end 40 forskellige uønskede kemikalier – blandt andet PFAS-forbindelser – og er taget ude ved forbrugernes vandhaner.

»For cirka 20 år hjalp Århus Universitet med at tage en kulstof 14 prøve af vores vand. Kulstof 14-prøven kan aldersbestemme vandet, og det er mellem 10.000 til 15.000 år gammel. På det tidspunkt var det det ældste vand, der var blevet fundet i Danmark,« fortæller Michael Mose.

Grundvandsmagasinet, som rummer det ældgamle vand, ligger fantastisk godt beskyttet under et 20 meter lag af ler.

Verdo og Strømmen er rolige

»Der er ikke på noget tidspunkt gjort fund af PFAS-stoffer i Verdos drikkevand, og Verdo forventer heller ikke, at PFAS-stofferne senere vil give anledning til problemer, da der ikke umiddelbart er lokaliteter i nærheden af Verdos kildepladser, som har anvendt disse stoffer,« lyder det i en skriftlig udtalelse fra Randers’ absolut største vandforsyningsvirksomhed, Verdo til JP Randers.

Hos Vandmiljø Randers råder man over seks vandværker forskellige steder i kommunen, som alle løbende bliver testet for PFAS.

»Det indgår i de kontrolprogrammer, kommunen har dikteret, og vi har i vores årlige analyser ikke fundet PFAS på nogen vandværker,« siger afdelingschef Ole Quorning til JP Randers.

Hos Strømmen Vandværk er der ro på.

»Vi fik foretaget analyser sidste år i august, og får taget nye prøver i denne eller næste måned. Vores boringer der dog ude midt i en skov og dermed godt beskyttet mod forurening,« siger driftsleder Hans Lyng.