Statsministeren havde i sin åbningstale for nogle måneder siden ”tårnhøje ambitioner” på vegne af uddannelser i Danmark. Jeg er enig i, at vi skal have tårnhøje ambitioner. Uddannelse er nemlig svaret på mange af de udfordringer, Danmark står overfor i fremtiden. Mere uddannelse giver flere valgmuligheder for den enkelte, øger vores velstand, medfører højere produktivitet og får flere i arbejde. Uddannelse betyder flere år i beskæftigelse og er kort sagt den bedste løsning for både den enkelte og for Danmark som helhed. Derfor undrer det, at statsministeren åbenbart har tænkt sig at indfri de tårnhøje ambitioner igennem besparelser. Regeringen og Dansk Folkepartis såkaldte ”genopretningsplan” medfører besparelser på i alt næsten 3 milliarder på forskningsog uddannelsesområdet, alene i 2011. S og SF vil en helt anden vej – også på uddannelsesområdet. Vi har sammen fremlagt en plan, ”De unge skal med”, med et særligt fokus på, uddannelse og ungdomsarbejdsløshed. Den indeholder forslag til, hvordan vi bruger 150 millioner ud af de i alt 1,3 milliarder vi vil afsætte til uddannelser i 2011. Et helt centralt punkt i planen, er en praktikpladsgaranti. I dag mangler mere end 7.000 unge en praktikplads. Uden den kan de ikke færdiggøre deres uddannelse. Det er helt urimeligt overfor de unge, men også gift for et samfund, hvor vi ved, at vi skal leve af vores uddannelsesniveau. Pengene til de mange praktikpladser kommer nemlig ikke ud af den blå luft. Vi vil fremrykke offentlige investeringer i nyanlæg, renovering mv. Det skaber vækst i samfundet og derfor også flere jobs og praktikpladser. Når der sættes gang i større projekter, mener vi det er naturligt, at der stilles krav til virksomhederne om, at der også skal indgå praktikanter og lærlinge i arbejdet. Det er de såkaldte sociale klausuler. Det er da kun sund fornuft, at når man eksempelvis skal til at bygge Femernforbindelsen, nye sygehuse, veje mm. ja så skal der også oprettes praktikpladser. Derudover vil vi oprette praktikpladscentre, genoplive isbryderordningen for unge ledige akademikere og øge antallet af skolepraktikpladser, såfremt der ikke oprettes nok ordinære erhvervspraktikpladser. Endvidere vil vi forhøje skolepraktikydelsen og tilbagerulle regeringens øgede brugerbetaling på VUC. Alt sammen fordi vi synes at det er vigtigt at have ambitioner, både for politikere og unge. Ambitioner for os selv, for vores børn og vores fællesskab. Men ambitioner gør det ikke alene. Vi må også have modet til, og mulighederne for, at følge dem. Det gør Socialdemokraterne med planen, ”De unge skal med”